Albanian English Italian
N5 0

N5 0

Likuid ne tetra prizem prej 500 ml

Laktoferine, GOS, LC-PUFA, Nukleotide

Ushqim per qellime mjekesore speciale per premature

Formule spitalore dhe pas daljes jashte

INDIKACIONET

premature (mosha gestacionale < 37 javeshe) dhe/ose pesha e ulet ne lindje (< 2500gr)


Press enter to search