Konferenca më e Madhe Rajonale e Laserave për Dermo Estetikën dhe Kirurgjinë

Konferenca më e Madhe Rajonale e Laserave të DermoEstetikës dhe Kirurgjisë vjen me edicionin e saj të parë në Tiranë. “Innovation in Laser World Conference 2023″ do të bëjë bashkë kompanitë më prestigjoze ndërkombëtare të laserave me përfaqësues figura të shquara të fushës së Mjekësisë Estetike.


“Innovation in Laser World Conference 2023″ ka si synim të lartësojë nivelin e veprimtarisë së sektorit të Mjekësisë Estetike dhe Kirurgjikale në Shqipëri, përmes pjesëmarrjes së partnerëve ndërkombëtarë që do të servirin ajkën e inovacioneve më të fundit shkencore të teknologjisë së laserave. Shtatë lektorë të njohur të Mjeksisë Estetike dhe Kirurgjisë Italiane, do të ndajnë eksperiencën e tyre ndërkombtare.


Kjo Konferencë është e vetmja në rajon që bashkon mjeshtrat e teknologjisë së avancuar të Laserave me profesionistët e fushës, duke u dhënë mundësi këtyre të fundit që të njihen me çdo risi dhe produkt inovativ në sektorin e dermoestetikës dhe kirurgjisë.


Dermatolog, Kirurgë, Gjinekologë, ORL, Kirurgë Plastikë, Titullarë Qendrash Mjekësore dhe Estetike.
Konferenca do të mbledhë në auditor 300 pjesëmarrës të fushës së DermoEstetikës dhe Mjekësisë.

PROGRAMI ZYRTAR

9th of May, 08:30 – 14:00      Aesthetics Professionals

9th of May, 14:00 – 18:45      Dermatologists/Stomatologists

10th of May, 09:00 – 13:30    ENT Doctors and Surgeons

10th of May, 13:30 – 16:00    Gynecologists/Urologist

10th of May, 16:00 – 18:30    Plastic/Vascular Surgeons

  Për të qënë pjesëmarrës, ju lutem plotësoni të dhënat e mëposhtme:

  Programi Zyrtar

  9th of May 2023, 08:30-14:00, Session Dedicated to Aesthetic Professionals

  08:30 – 09:00 Registration

  9:00-11:00 Theory part 1

  Onda – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  “Revolutionary Treatment in body contouring and cellulite reduction’’.

  LUXEA – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  “Not simply a device, a multifunctional Platform in Dermo-Aesthetics’’.

  Handy – Dr. Fatuzzo Gianluca

  “New Frontier in Mini Ablative Surgery’’.

  Carbomed – Dr. Fatuzzo Gianluca

  “Subcutaneous Co2 Injections: Advantages and Safety of Using Carboxytherapy’’.

  Karisma – Dr. Marina Pagano

  “Collagen Progressive Bio-Restructuring New Therapeutic Approach from Pre-Aging to Anti-Aging’’.

  Vivace – Dr. Marina Pagano

  “New Achievements in Fractional Microneedling with RF System’’.

  11:00 – 11:15 Coffee Break

  11:15 – 12:00 Theory part 2

  Hifu CFU Elife – Dr. Marina Pagano

  “Elife Focused Ultrasound Non-Invasive Aesthetic Treatment of the Skin’’.

  Cryoliposculpt – Ing. Nicola Losacco

  “Cryolipolisis plus Sculpting, Combined Technology in Tonification and Body-Contouring’’.

  12:00 – 13:00 Practice

  13:00 – 14:00 Lunch Break

  9th of May, 14:00-18:45, Session Dedicated to Dermatologists/Stomatologists

  14:30-16:30 Theory Part 1

  Tricopat – Dr. Marina Caterina Fortuna

  ‘’Skin Patting in the Treatment of Scalp Pathologies’’.

  Again – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  ‘’The Most Advanced Laser Epilation System with further Dermatological Applications’’.

  Red Touch – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  ‘’The Most Revolutionary Solution for Skin Rejuvenation with Zero Downtime’’

  DuoGlide DOT – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  ‘’Fractional Laser Treatment that Modulates Proliferation and Neocolagenesys’’.

  SmartPico – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  ‘’Flexibility and Efficacity in Multi-Color Tattoo Removal and Treatment of Benign Pigmented Lesions’’

  Vivace – Dr. Marina Pagano

  ‘’New Achievements in Fractional Microneedling with RF System’’.

  16:30 – 16:45 Coffee Break

  16:45 – 17:45 Theory Part 2

  Handy – Dr. Fatuzzo Gianluca

  ‘’New Frontier in Mini Ablative Surgery (Blepharoplastic, Fibroma, and Melasma)’’

  Carbomed – Dr. Fattuzo Gianluca

  ‘’Subcutaneous Co2 Injections: Advantages and Safety of Using Carboxytherapy’’.

  Karisma – Dr. Marina Pagano

  “Collagen Progressive Bio-Restructuring New Therapeutic Approach from Pre-Aging to Anti-Aging’’

  17:45 – 18:45 Practice

  19:00 Dinner

  10th of May, 09:00-13:30 ENT Doctors and Surgeons

  SmartXide Trio ENT

  Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  ‘’The synergy of a laser platform with HI-Scan surgical scanning system, high precision, and advanced surgery’’.

  10th of May, 13:30-16:00 Gynecologists/ Urologist

  13:30 – 14:00 Registration

  14:00 – 15:15 SmartXide Trio – Simone Parenti, Dr. Stefano Salvatore

  “Advanced System in Laser Technology in the fields of Colposcopy, Laparoscopy, and Labiaplasty’’

  15:15 – 15:30 Coffee Break

  15:30 – 16:00

  Dr. Arnold – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  ’The new ally Strengthening the Pelvic Floor Muscles

  and Treatment of Urinary Incontinence’’

  10th of May, 16:00-18:30 Plastic/ Vascular Surgeons

  16:00 – 16:15 Registration

  16:15 – 18:00 Presentations

  LIPO Al – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti “Evolving the Laser assisted Liposuction to the Top”

  Douglide DOT- Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti

  “The Succesful synergy to achieve maximal results in in Blefaroplasty and scars.”

  Again – Prof. Dr. Paolo Bonan, Simone Parenti “Innovative Nd:YAG Laser Treatment of Varicose Veins and Vascular Lesions’’.

  Biodermogenesis – Maurizio Busoni

  “A New Approach to Regenerative Medicine’’.

  18:00 – 18:30 Technical Ilustration of Devices

  19:00 Dinner

  top
  Facebook
  LinkedIn
  Instagram